Projektový den : Jak se žije princeznám

Projektový den : Jak se žije princeznám

Dne 12.11.2019 se vypravili žáci 1.,2. a 3. třídy na výlet v rámci projektového dne na zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Skupinu žáků přivítala na zámku princezna v dobovém oděvu, která je po celou dobu provázela zámkem. Odborník z oblasti historických věd paní Ivana žákům popsala, jaké oblečení se dříve nosilo - zejména dámské šaty. V komnatách si mohli všichni prohlédnout krásné gobelíny na stěnách, trofeje zámeckých pánů, které získali lovem v oboře. Žáci procházeli jednotlivými pokoji, obdivovali krásné ložnice zámeckých pánů i jídelnu. Veškerý výklad krásné princezny doplňovala odbornice na historii. V knihovně zkoušeli žáci spočítat vzácné staré knihy, ale nikde k jejich údivu nenašli počítač. Dozvěděli se, jak se děti zámeckých pánů učily. Nechodily do školy, ale měly soukromé učitele. Po prohlídce všem pořádně vyhládlo, a tak se pustili do svačinky. V prostorách vyhrazených dětem si snědli svačinu, postavili si zámek z kostek, zahráli si “Člověče nezlob se” nebo si nakreslili obrázek princezny. Společně se pak pustili spolu s odborným poradcem do vyplňování pracovních listů. Princezna se tak dozvěděla, kdo dával při prohlídce dobrý pozor a kolik si zapamatoval z historie zámku. Nastal čas na práci. Protože se v oboře už nevyskytovala zvěř jako v dobách minulých, lektorka žáky pomocí projekce seznámila se zvířaty, které zámečtí páni lovili. Jedním z nich byl už dnes chráněný vlk. Na závěr je čekalo překvapení. V dalších prostorách byl připraven velký stůl plný mističek, štětců a kelímků. Protože se podařilo dnešním ochráncům získat stopu vlka z Beskyd, mohli si tuto stopu všichni vlastnoručně odlít s pomocí sádry do písku. Zatímco stopy tuhly, podívali se žáci na film o vlcích u nás v Beskydech. Dozvěděli se o jejich životě zajímavé skutečnosti a mohli se na cokoli zeptat. Po zhlédnutí dokumentu si všichni své stopy vlka očistili štětečkem od písku a zabalili do ubrousku. To už se se všemi princezna rozloučila a s oborným pracovníkem se všichni vydali na procházku do obory - dnešního zámeckého parku. Žáci sledovali různé dřeviny, které se nacházely na naučné stezce, a poslouchali výklad odborníka. Mnohé stromy poznávali i sami nebo si přečetli tabulky s názvy. Na závěr si všichni zahráli v prostorách parku na honěnou. Celé dopoledne rychle uběhlo a se zážitky se žáci první, druhé a třetí třídy vraceli autobusem domů. Akce proběhla v rámci projektu „Šablony 2018“  financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Ludmila Spitzerová