Projektový den: Kyberšikana a sexting

Projektový den: Kyberšikana a sexting

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhl na naší škole pro žáky 1. a 2. stupně projektový den na téma „Kyberšikana a sexting“, který si připravil lektor pan Radek Palacký z organizace KAM, z.s..

Cílem projektového dne bylo ukázat a vysvětlit žákům 6. – 9. třídy co je to láska, sex a přátelství. Vysvětlit jim, co každé slovo znamená a co si pod ním představit. Žáci byli zapojeni do programu po celou dobu projektového dne, zahráli si mnoho her, obohatili se novými poznatky, které měl lektor připraveny k danému tématu. Žáci odcházeli s novými informacemi, které na dané téma získali. Pod vedením lektora probíhalo vše výborně, utvořila se přátelská a pozitivní nálada. Žáci 3. – 5. třídy se pak zaměřili na téma Kyberšikany, vysvětlili si, co to znamená, kde se s ní mohou setkat, jaká nebezpečí skrývá a jak se jí mohou vyhnout.

Žákům se projektový den velmi líbil, na závěr jim pan lektor dal prostor k otázkám, kterých nebylo zrovna málo k zodpovězení.

Pod vedením lektora probíhalo vše výborně, utvořila se přátelská, pozitivní nálada a žáci odcházeli plni dojmů a nových poznatků.

Akce byla hrazena z projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byla zařazena do školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková, školní metodik prevenc