Projektový den „Masopust na Valašsku“

Projektový den „Masopust na Valašsku“

Období mezi svátkem Tří králů až do Popeleční středy bylo kdysi nazýváno masopust. Dnes pod pojmem Masopust rozumíme třídenní svátek před Popeleční středou. Pro naše děti je bližší označení karneval – rej legračních masek, které dávají sbohem masu, než začne půst. Žáci si zopakovali masopustní zvyky a tradice, které jim prezentovala lektorka programu na interaktivní tabuli. Aktivně se zapojovali do diskuze, vybírali si nejzábavnější masku v průvodu a hledali zvláštnosti u jednotlivých masek. Podívali se na pochovávání basy a dozvěděli se, proč se tak dělo. V rukodělné části programu si sami ozdobili škrabošku pomocí lepidla a třpytek, kterou si odnesli do školy. Na závěr se vydali všichni do prostor zámku, kde na ně čekaly úkoly, které je po splnění dovedly až ke sladké odměně. Úkoly byly koncipovány tak, aby si nabyté znalosti žáci znovu zopakovali. Po návratu do školy si v rámci odpočinkové činnosti vybarvili omalovánku s masopustní tématikou. Všem se lektorský program včetně výroby masek a hledání pokladu líbil. Akce probíhala v rámci projektu "Šablony 2018" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Ludmila Spitzerová