Projektový den: „Skrytá nebezpečí internetu.“

Projektový den: „Skrytá nebezpečí internetu.“

Cílem projektového dne, který se uskutečnil ve čtvrtek 2. 5. 2019, bylo ukázat žákům 5. – 9. třídy rizika sociálních sítí, jejich následky a kam až je mohou sociální sítě dovést.  Žáci dostali názorné příklady a měli najít souvislost např. mezi jídlem a internetem, pozorovat jejich sílu potřeby a její nutnost. Pak následovalo video o chlapci ztraceném v davu. Byla to ukázka, jak se chovají děti v dnešní době, co s nimi dělají moderní technologie, a že kvůli těmto technologiím děti ztrácejí sociální vazby a neumějí mezi sebou komunikovat. Děti byly upozorněny na důležitá zabezpečení osobního nastavení, i jak se mají vyhnout problémům a zneužití, jak se mohou bránit, a že nemají komunikovat s neznámými osobami na internetu. Tento program se žákům velice líbil, měli hodně otázek ohledně toho, co by se jim přes internet mohlo stát a čemu by se měli snažit vyvarovat.   

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu a byla hrazena z projektu „Šablony 2018“.

Mgr. Hana Nováková