Projektový den v Brně.

Projektový den v Brně.

Ve středu 13. 11. 2019 připravila naše škola z projektu Šablony 2018 pro žáky velmi netradiční program. Ten nás tentokrát zavedl do Planetária v Brně. Zde jsme zhlédli astronomický pořad Cesta Sluneční soustavou. V první části programu se žáci seznámili se Sluncem, jednotlivými planetami a měsíci. Prohlédli si hvězdnou oblohu včetně nejnápadnějších souhvězdí a jejich hvězd. Ve druhé části programu absolvovali let virtuální kosmickou lodí k jednotlivým planetám. Představení žáky velmi zaujalo a vhodně doplnilo učivo zeměpisu a fyziky na druhém stupni naší školy. Projektový den nabídl žákům nové zážitky a pohledy na život. Akce probíhala v rámci projektu "Šablony 2018" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Ivo Trunkát