Projektový týden „OVOCE DO ŠKOL“

Projektový týden „OVOCE DO ŠKOL“

Na začátku června od 2.6. do 6.6. 2014 proběhl na prvním stupni školy praktické projektový týden „OVOCE DO ŠKOL“. Význam ovoce pro zdraví člověka, důležitost zdravé svačiny a seznamování s různými druhy ovoce se promítlo do všech výukových předmětů. O ovoci si žáci povídali, poznávali, četli, psali si o něm, počítali ho, také jej chutnali a promítlo se do jejich výtvarných prací. Na fotografiích jsou ukázky práce s dětmi a výsledky jejich snažení v tomto projektového týdnu.

Za všechny učitelé, kteří byli do projektového týdne zapojeni Mgr. Pavla Andrýsková