Projekty Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2012

Projekty Rodičovského sdružení Na cestě v roce 2012

V roce 2012 realizovalo Rodičovské sdružení Na cestě dva projekty se vzájemným spolufinancováním. Projekt „Poznáváme svět kolem nás …“ byl podpořen Zlínským krajem a projekt „Spolu se učíme, spolu se bavíme…“ probíhal se spoluúčastí MŠMT vždy v rámci programů zaměřených na integraci romské menšiny. Díky projektům se mohli žáci naší školy od února do listopadu zapojit do tří volnočasových aktivit, kterými byly kroužky přírodovědný, informatiky a fotokroužek. Do fotokroužku byly pořízeny fotoaparáty s příslušenstvím a také program do počítačů na úpravu fotografií. Žáci se zde učili dokumentovat život školy ve fotografiích, vytvářeli fotonástěnky jako výzdobu školy a také je posílali na naše webové stránky. V kroužku informatiky se začalo pracovat s novým programem pro efektivní práci na počítači a jeho členové rovněž svými články přispěli ke zdokumentování života školy na internetových stránkách školy. V přírodovědném kroužku žáci získali nový mikroskopický set a literaturu s environmentální tematikou, zkoušeli zajímavé pokusy s přírodními materiály, navštívili vsetínskou hvězdárnu, seznámili se s chráněnými živočichy v záchranné stanici Hošťálková a výstavu Méďa z Brodské ve Valašském Meziříčí. V Semetíně na Hájence absolvovali environmentálně zaměřené programy a s celým 1. stupněm také navštívili Zoo Lešná. Všechny úkoly, které jsme si v rámci projektů stanovili, byly úspěšně splněny. Děkujeme Zlínskému kraji a MŠMT za finanční podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2013.

Za Rodičovské sdružení Na cestě Mgr. Věra Kvasnicová