Ptačí svět

Ptačí svět

V úterý 5. 11. 2013 proběhla exkurze s environmentální tematikou pro 3. a 4. třídu naší školy (1. – 4. ročník) na Vsetínský zámek, kde děti absolvovaly lektorský program Ptačí svět doplněný prohlídkou výstavy hub. Exkurze se zúčastnilo celkem 11 dětí spolu se svými pedagogy a asistenty. Žáci si nejprve ve vestibulu zámku připomněli slavného Míšu z Brodské a pak už se zaměřili na poznávání ptáků, způsoby jejich hnízdění, materiál, ze kterého staví hnízda, jaké mají druhy per, čím se živí, jaké jsou techniky letu ptáků a další zajímavosti z ptačího světa. Poté plnili úkoly v pracovním listě jako „najdi dravého ptáka a napiš jeho název“ nebo „co je to kur domácí a vyhledej ho“ apod. Jako bonus děti zhlédly výstavu hub, která právě na zámku probíhala. Akce se velmi vydařila a rádi se na Vsetínský zámek znova podíváme na další lektorský program. Exkurze byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Věra Kvasnicová