Půlrok u nás …

Půlrok u nás …

Učíme se, pracujeme, píšeme, čteme a počítáme, malujeme, nakupujeme a vaříme, procházíme se, jsme veselí, pomáháme si, mluvíme, stavíme a skládáme, radujeme se, slavíme, cvičíme a tancujeme, hrajeme si, zpíváme, nasloucháme, odpočíváme a relaxujeme, smějeme se a jsme rádi, že jsme spolu.

Hanka, Eva, Katka, Anička, Verča, Hela, Bolek a Kačka, R II