Recitační soutěž

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 18.2.2016 proběhla ve 4. třídě třídní recitační soutěž. Všichni žáci se na ni poctivě připravovali celý týden. Kromě jednoho žáka, se všichni svou báseň naučili zpaměti a cvičili ji také doma. Za své snažení byli žáci odměněni sladkostmi. Protože to byla soutěž, museli jsme vybrat tři děti, kterým se recitace povedla nejlépe. Třetí místo získal Pavel Baran, druhé místo Samanta Tulejová a na prvním místě se umístila Naela Pavlištiková.

třídní učitelka Mgr. Pavla Andrýsková