Rybářský den – „ Petrův zdar!“

Rybářský den – „ Petrův zdar!“

Jeden z dalších zajímavých dnů prožili žáci speciální školy, v úterý 9.4.2013. Pobesedovat s nimi totiž přišel pan Veselý - rybář, který pracuje jako profesionální stráž. Nejdříve žákům poskytl základní informace o rybách, ovšem největší úspěch měly živé ryby ve velkém  akváriu. Velkou radost z nich měly mladší děti, které si je mohly chytit do ruky a dobře prohlédnout. Ti starší si zase vyzkoušeli práci hned s několika rybářskými pruty. Potom si všechny děti zasoutěžily – jejich úkolem bylo lovení vlastnoručně vyrobených rybek pomocí prutů s magnety. Za odměnu dostal každý žák malou sladkost a hlavně rybářský diplom. Závěrem pak byly rybky společně vypuštěny do jejich přirozeného prostředí řeky Bečvy. Tato beseda byla uskutečněna v rámci udržitelnosti EU OPVK EVVO.

Bc. Jitka Pernická, speciální škola