S láskou má svět naději…….

S láskou má  svět  naději…….

S láskou má  svět  naději…….

Tímto mottem se určitě řídí pan ing. Petr  Matyáš,  firmy Santech  plus s r.o. z Horní Lhoty, který zakoupil dětem naší třídy nádherný koberec. Velmi si vážíme tak srdíčkového a lidského přístupu a posíláme velké poděkování.

Soňa Fojtíková   a   Martina Chovancová, děti ze třídy R 2