Seminář k Výchově ke zdraví – Sociální adaptace – zapojení do většinové společnosti

Seminář k Výchově ke zdraví – Sociální adaptace – zapojení do většinové společnosti

Dne 16. 9. 2013 proběhl na ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská seminář vztahující se k předmětu Výchova ke zdraví s tématem Sociální adaptace – zapojení do většinové společnosti. Seminář vedl pan Antonín Tipan ve spolupráci s Krajskou pedagogicko – psychologickou poradnou Zlín, zúčastnilo se ho 23 žáků 6. – 9. ročníku ZŠ praktické. Žáci byli uvedeni do situace, kdy po skončení povinné školní docházky volí mezi možností dalšího vzdělávání, např. učňovský obor, nebo budou registrováni na úřadu práce. Alternativu si mohli sami zvolit, sami se rozdělili zhruba na poloviny, a poté jim byla simulována situace, jak by ve skutečnosti probíhal jejich život. Žáci na úřadu práce se zaregistrovali a byly jim vypláceny sociální dávky (napodobeniny peněz), za které si mohli ihned nakupovat nabízené zboží (sladkosti, hračky…). Protože nepracovali, dávky se jim snižovaly, nakonec nedostávali nic. Žáci, kteří se dále vzdělávali, museli nejprve plnit úkoly jako ve škole, pracovat, učit se. Po určité době získali vzdělání a dostali oproti nepracujícím poměrně vysokou částku peněz a další poté, co řídili žáky z úřadu práce při úklidu školy. Ti dostali za nekvalifikovanou práci pouze symbolickou částku, zatímco žáci se vzděláním byli odměňováni částkami, za které si mohli pak kupovat mnohem hodnotnější zboží. Na závěr všichni žáci zhodnotili své pocity v průběhu semináře a znovu se rozhodovali, jak by po prožité skutečnosti volili nyní mezi úřadem práce a vzděláním. Nyní téměř všichni žáci volili vzdělání, čímž bylo dosaženo cíle semináře – uvědomit si hodnotu a smysl vzdělání a motivovat žáky po skončení základního vzdělání k pokračování ve středním školství. Seminář byl velmi kladně hodnocen ze strany žáků i pedagogů.

Mgr. Věra Kvasnicová