Setkání s rodiči na téma komunikace

Setkání s rodiči na téma komunikace

V rámci projektu „Šablony 2018“ proběhlo ve středu 27. 3. 2019 odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí z MŠ. Tématem přednášky byla verbální, neverbální a zejména alternativní komunikace dle metodiky VOKS, která nahrazuje nerozvinutou či nefunkční řeč. Rodiče obdrželi metodické materiály zaměřené na rozvoj slovní zásoby dítěte, prostřednictvím předmětů a obrázků a na rozvoj schopnosti funkčně se dorozumět. Dále získali informace o tom, jak naučit dítě reagovat na vlastní jméno, na pozdrav, na jednoduché slovní pokyny spojené s běžnými činnostmi a úkony, jak nacvičovat používaní sociálních výrazů typu „Dobrý den“, „Děkuji“, „Ahoj“…, a jak naučit dítě poznávat předměty, obrázky a jevy na základě slyšeného názvu. V rámci diskuze byly zodpovězeny otázky a předány cenné rady, nápady a zkušenosti.

Mgr. Jitka Orságová