Školní klub 2018 - 2019

Školní klub 2018 - 2019

Letošní školní rok školního klubu začal v nové velké třídě, ve které jsou žáci nadmíru spokojeni. Ve výtvarné výchově si žáci zavzpomínali na prázdninové koupání u moře či u bazénu a namalovali si originální výkres. Na začátku září bylo krásné počasí a tak jsme vyrazili na školní hřiště  vycházky po okolí. Zbývající dny si žáci a žákyně vyplňují dovednostními hrami.

Bc. Ludmila Slavíková