Slavíme 55 let

Slavíme 55 let

Vážení přátelé,

v letošním školním roce slaví naše škola 55 let od svého založení. Nad textem úvodního slova si kladu otázku, v čem spočívá neutuchající svěžest naší jubilantky. Není to jen v kosmetických úpravách zevnějšku, které jí jistě svědčí, ale v plné životní síle ji udržují především naši žáci, kterým již celých 55 let prostřednictvím vynikajících pedagogů poskytuje kvalitní vzdělávání v rodinné a přátelské atmosféře, s respektem ke specifickým potřebám každého žáka.

Na počátku existence školy byla myšlenka kvalitně vzdělávat žáky se zdravotním postižením. Nyní, po 55 letech se k tomuto záměru hrdě hlásíme. Je zásluhou současných i bývalých zaměstnanců školy, spřízněných podporovatelů, kooperujících rodičů, partnerů školy i našeho zřizovatele, že se nám daří již desítky let bez přerušení společně uskutečňovat a naplňovat smysluplnou vizi rovného přístupu ke vzdělávání.

K výročí se sluší blahopřát, takže jménem svým i současných zaměstnanců školy přeji naší oslavenkyni po mnoho dalších desítek let pevné místo na poli speciálního vzdělávání.

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy