Slavnostní vernisáž výstavy „Šikovné ručičky dětí naší školičky“

Slavnostní vernisáž výstavy „Šikovné ručičky dětí naší školičky“

Dne 06. 04. 2017 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava naší školy v konferenčním sále na Maštaliskách. Na přípravě vernisáže se podíleli žáci a pedagogové naší školy. Romský soubor „Barikane čhavore“ pod vedením paní učitelky Pavly Andrýskové předvedl temperamentní romský tanec, do šmoulího světa diváky přenesl šmoulí tanec žáků 2. třídy pod vedením paní učitelky Hany Novákové, žáci nultého ročníku pod vedením paní učitelky Jany Plevové předvedli své jarní pásmo a nakonec se jeviště proměnilo v mravenčí paseku, kde své roztomilé představení předvedli žáci 1., 3. a 5 třídy pod vedením svých pedagogů a asistentů. Vernisáž podpořily svou účastí zástupkyně Městského úřadu – odboru školství paní Ing. Jana Janovská a paní Mgr. Andrea Frňková. Pozvání na vernisáž rovněž přijali učitelé a žáci z naší partnerské školy v Povážské Bystrici. Velké poděkování patří žákům, pedagogům a všem účastníkům za skvělou atmosféru na vernisáži, která byla důstojným zahájením naší výstavy.

PaedDr. Iva Surovčáková