Soutěž a přehlídka taneční soutěže mezi ZŠ „Tančírna“

Soutěž a přehlídka taneční soutěže mezi ZŠ „Tančírna“

Již po osmé se 8.4.2013 uskutečnila na ZŠ Trávníky taneční soutěž „Tančírna“ mezi ZŠ. Zúčastnilo se jí 21 tanečních skupin. Představili se tanečníci ze ZŠ Trávníky, Luh, Ohrada, Rokytnice,Turkmenská, ale také z Valašské Polanky a Horního Lidče. Soutěžící předvedli své taneční dovednosti v různých tanečních stylech jako je hip-hop, orientální a španělský tanec, street dance, country, disko, romský tanec a mix. Žáci z našeho tanečního kroužku soutěžili se dvěma tanci. Romský tanec zatančilo osm děvčat a dva chlapci. Hip–hop předvedli Oliver Duna a Robik Kandra. Všichni se snažili zatančit co nejlépe i přes trému a velkou konkurenci. Jak se jim to podařilo měla možnost posoudit veřejnost 9.4.2013 v Lidovém domě, kde se uskutečnila přehlídka všech učinkujících a také hostů, kteří předvedli orientální tance a street dance. Také žáci z 1.stupně naši školy měli možnost zhlédnout tuto taneční přehlídku. Vstupné bylo hrazeno z projektu Krok správným směrem - KA " Umění a kultura". Za svou snahu získali naši tanečníci dva diplomy a všem za reprezentaci naší školy patří poděkování. Jmenovitě: Naele Pavlištikové, Tereze Kandrové, Alexandrě Bandyové a Patricii Bandyové, Romaně Kandrové, Samantě Kandračové a Radce Kandračové, Stele Tulejové, Oliveru Dunovi a Robinovi Kandrovi. Účast na soutěži přispěla nejenom k harmonickému rozvoji osobnosti našich žáků v oblasti kultury a umění, k jejich pozitivnímu vztahu k umění, ale také navázání komunikace a nová přátelství s dětmi z jiných základních škol.

Vedoucí tanečního kroužku Mgr.Pavla Andrýsková