Společenská hodina tance

Společenská hodina tance

Ve středu 24. 1. 2018 jsme pro naše spolužáky uspořádali společenskou hodinu tance v jídelně školy. Celý leden jsme pilně nacvičovali tance, abychom je pak mohli naučit všechny ostatní, rozeslali jsme pozvánky a účast podmínili dress codem v podobě společenského oděvu. Před začátkem jsme vyzdobili jídelnu a nachystali taneční parket, všichni jsme se krásně oblékli a nedočkavě vyhlíželi ostatní třídy. V samotné hodině jsme se pak všichni naučili polku, mazurku, valčík, slow rock a ptačí tanec. Všem moc děkujeme za účast a nadšení, které s námi sdíleli.

Za celou třídu S2 Mgr. Klaudia Szabová

(akce bez nákladů)