Spolupráce rodiny a školy na zdravý vývoj dítěte

Spolupráce rodiny a školy na zdravý vývoj dítěte

Takové bylo téma Komunitně osvětového setkání s rodiči, ve čtvrtek 3.9.2020 v rámci projektu „Šablony 18“. Hlavním přednášejícím byla odbornice z praxe, paní Mgr. Věra Krajčová. Ta seznámila rodiče s odbornými radami a zkušenostmi o důležitosti spolupráce školy s rodinou. Jako speciální pedagog SPC sama ví, jak je nesmírně důležitý tým pedagogů ve spolupráci s rodiči, aby se děti zdravě vyvíjely. Podtrhla zájem rodičů o děti, pravidelná docházka dětí do školy, domácí příprava do školy a jiné důležité aspekty. Na závěr proběhla diskuze. Setkání pro rodiče bylo velmi přínosné.

Mgr. Vlasta Kovářová