Srdečné poděkování

Srdečné poděkování

Touto cestou bychom chtěli jménem ředitelství ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská a rodičů Kateřinky Hruškové co nejsrdečněji poděkovat firmě Climax Vsetín, za velký finanční dar, který poskytli naši žákyni speciální školy, Kateřince Hruškové. Díky této finanční dotaci jsme ji mohli zakoupit speciální kompenzační pomůcku - vertikalizační polohovací stojan, který slouží Kateřince k výuce, kde má možnost shlédnout svět kolem sebe z jiného úhlu než doposud a lépe se soustředit na plnění úkolů. Pravidelné užívání pomůcky přispívá k posilování zádového svalstva, lépe prokrvuje dolní končetiny a k celkovému všestrannému rozvoji Kateřinky. Firmě Climax, jmenovitě i panu Baláši, ještě jednou děkujeme za lidský přístup a zájem pomoci našim žákům, za ochotu se přijít do naší speciální školy podívat a podělit se o každodenní radosti i starosti. Celé firmě Climax, všem jejich zaměstnancům, přejeme hodně štěstí v osobním i pracovním životě a budeme se těšit na další skvělou spolupráci.

Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy; Zuzana a Robin Hruškovi