Studenti Masarykova gymnázia mezi námi

Studenti Masarykova gymnázia mezi námi

Dne 1. 4. 2016 k nám zavítala do školy vzácná návštěva. Vzácná proto, že to byli studenti( 9. ročníku) Masarykova gymnázia Vsetín v doprovodu paní profesorky Pavlouškové. Této návštěvy si ceníme už proto, že studenti nabrali odvahu a přišli se podívat do úplně  neznámého prostředí.Všichni dobře víme, že  kolem nás i s námi žijí lidé s různým druhem postižení, ale málo kdo ví a ani si nedovede představit, jaké úsilí  a překousnutí různým překážek je stojí dosáhnutí cílů, aby byli schopni se v rámci svého postižení o sebe postarat a socializovat. Proto je tu naše škola, která se snaží již od mladšího školního věku děti naučit různými speciálními metodami (globální čtení, splývavé čtení, VOKS, Yes we can, Bazální stimulace a jiné terapie) a pod odborným vedením pedagogů a asistentů základní vědomosti, dovednosti, návyky a všestranný rozvoj jejich osobnosti. Studenti byli rozděleni do 3 skupin a průběžně se střídali ve třídách speciální školy i s paní profesorkou. Výukou a vůbec speciálními metodami byli tak zaujati, že si pobyt prodloužili ještě o 2 hodiny déle. Na závěr jsme měli společnou diskuzi společně s paní ředitelkou Dagmar Šimkovou, která jim blíže nastínila podstatu a systém speciálního školství. Zajímavé bylo vyslechnout studenty, co je nejvíce zaujalo a taky, že ani nevěděli, jak se s tak postiženými žáky pracuje a že vůbec mohou dosáhnout takových výsledků.  Můžeme jen konstatovat a studenty velmi pochválit, poněvadž byli velmi zvídaví a dotazovali se pedagogů na určité věci týkající se výuky a života postižených žáků. Budeme rádi za užší spolupráci. Děkujeme všem studentům, paní profesorce Pavlouškové a panu řediteli Sedláčkovi, že umožnil studentům návštěvu v naší škole. Myslíme si, že nejen pro nás, ale především pro studenty i do dalších studijních let, návštěva byla velkým přínosem a nahlédnutí m pod pokličku, jak těžký je život dětí, lidí a jejich příbuzných s jakýmkoli postižením, ke kterým nebyl osud příznivě nakloněn.

Mgr. Martina Chovancová, Mgr. Vlasta Kovářová