Supervize na Turkmenské

Supervize na Turkmenské

Ve středu 15.2.2017 proběhla na speciální škole při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín supervize z oblasti konceptu Bazální stimulace. Již v minulých letech byli pedagogové vyškoleni v rámci tohoto konceptu. Jelikož paní ředitelka Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolína Maloň Friedlová nám nabídla možnost supervize, neváhali jsme ani chvíli. S tímto konceptem ve škole pracujeme již 3 rokem a na žácích jsou vidět  pokroky v jejich celkově fyzickém a psychickém vývoji. Prezentovali jsme se především filmy, na kterých hodnotila správně provedenou techniku všech prvků, dále nástěnkou k této oblasti a v neposlední řadě každodenními zápisy činností v tomto konceptu. Supervize se vyškolení pedagogové zhostili na výbornou.

Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat našemu vedení za možnost vyškolení tolika pedagogů v konceptu Bazální stimulace a v neposlední řadě paní ředitelce PhDr. Karolíně Maloň Friedlové za milé, příjemné setkání a odbornou supervizi. Bazální stimulace se stala na naší škole součástí vzdělávacího plánu a díky ní se nám daří u žáků dosahovat vytyčených cílů a pozitivních reakcí.

Mgr. Vlasta Kovářová