Svatojánské zvyky

Svatojánské zvyky

Středa 5. 6. - Esšestka opět na zámku! Tentokrát tam na nás  čekal lektorský program nazvaný Svatojánské zvyky. Dozvěděli jsme se mnohé o zvycích vztahujících se ke svátku sv. Jana, tedy k letnímu slunovratu. Víme už, že se bohyně jara jmenuje Vesna a bůh hromu  Perun, že se o svatojánské  noci zapalují ohně, že se naši předkové omývali ve  studánkách, že v lese kvete zlaté kapradí a tančí víly a že tam také svítí bludičky, které nás mohou dovést k pokladu (ale pozor na bludý kořen!). Nakonec si žáci vlastnoručně vyrobili funkční Lampyris noctiluca čili Světlušku větší. Děkujeme pracovnicím Muzea regionu Valašsko celý seriál poutavých lektorských programů.

Aleš Čapák