„Svět mýma očima“

„Svět mýma očima“

Do výtvarné soutěže, pořádané PPP Ústeckého kraje se sídlem v Kadani,  jsme 19.10.2018 poslali 11 prací našich žáků. Ve 2.třídě děti pracovaly pod vedením Mgr. Petry Ševčíkové a Karolíny Kovářové, starší děti v 6., 7. a 9. malovaly a  kreslily v hodinách výtvarné výchovy s paní učitelkou Mgr. Ivanou Kahánkovou a ve 4. třídě s paní učitelkou PaeDr. Ivou Surovčákovou.

Mgr. Ivana Kahánková