Svět očima dětí 2022

Svět očima dětí 2022

Ministerstvo vnitra ČR po roce opět vyhlásilo výtvarnou soutěž s názvem SVĚT OČIMA DĚTÍ. Cílem soutěže je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Letos jsme si z nabídky témat soutěže vybrali pro naše žáky téma Dobrovolnictví. Kdo jsou hrdinové, kteří pomáhají lidem ve svém okolí. Z celé třídy jsme vybrali a zaslali dva nejvydařenější obrázky.

kolektiv 1. třídy