„Svět očima dětí“

„Svět očima dětí“

Jako každý rok tak i letos jsme poslali do výtvarné soutěže „Svět očima dětí“  obrázky našich žáků. Na téma „30 let České republiky“ malovali žáci 7.třídy Základní školy praktické a na volné téma „Nové logo soutěže“ kreslil žák Jakub Glet ze Základní školy speciální. Tuto soutěž pořádá Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations a záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr vnitra Vít Rakušan. Budeme netrpělivě očekávat, zda se budou naše díla porotě líbit a jestli se i letos v této soutěži umístíme na předních místech.

Mgr. Ivana Kahánková