Tajemství včel a mravenců

Tajemství včel a mravenců

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 proběhla exkurze s environmentální tematikou pro 5. třídu ZŠ praktické na Vsetínský zámek, kde děti absolvovaly lektorský program Tajemství včel a mravenců. Exkurze se zúčastnilo celkem 9 dětí se svou třídní učitelkou a asistentkou pedagoga. Žáci se v hezky připraveném lektorském programu seznámili s říší hmyzu, především se včelami a mravenci. Poznávali rozdíly mezi nimi, jejich vývojem a prací v mraveništi a v úle. Prohlédli si ukázky pomůcek včelaře a včelí plástve, také mohli med ochutnat. Nakonec vypracovali společně pracovní list s křížovkou zaměřený na pojmy z hmyzí říše. Exkurze se velmi vydařila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a pro nás nového. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Věra Kvasnicová