TANČÍRNA

TANČÍRNA

Jako každoročně i v letošním roce jsme se s tanečním kroužkem Barikane Čhavore zúčastnili již 9. ročníku taneční soutěže „TANČÍRNA“. Soutěž proběhla 2. dubna na ZŠ Trávníky a následující den mohli všichni účinkující zhlédnout výstoupení žáků vsetínských škol v Lidovém domě. Konkurence na taneční soutěži byla jako každoročně velmi velká, soutěžilo více než 180 účinkujících. Výkony soutěžících hodnotili čtyři porotci, kteří neměli vůbec jednoduchou úlohu. Taneční skupiny předvedly své dovednosti v různých tanečních stylech, jako jsou orientální tanec, street dance, country, disko, scénický tanec. Našich devět děvčat předvedlo nový program s tamburínami. Oliver Duna vystoupil s hip-hop tancem. Mezi všemi soutěžícími panovala kamarádská atmosféra, žáci si společně hráli, navazovali nová přátelství a krátili si tak dobu čekání. I přes trému se našim žákům tance povedly a úspěšně reprezentovali naši školu. Za svou snahu získali pamětní diplomy a všem patří pochvala. Jmenovitě: Naele Pavlištikové, Samantě Kandračové, Samantě Tulejové, Patricii Kandrové, Leoně Tulejové, Dominice Kandračové, Alžbětě Tulejové, Kornele Kovařikové,Markétě Kandračové a Oliveru Dunovi.

Vedoucí tanečního kroužku Mgr. Pavla Andrýsková