Tenký led medikace…

Tenký led medikace…

Jelikož je nejen medikace, ale i speciální školství stále na tenkém ledě a setkáváme se v praxi s různými případy žáků, proto dne 30.11.2021 proběhlo pro vedení školy a pedagogické pracovníky školení v oblasti zdravotní péče o žáky s mentálním postižením a přidruženými zdravotními komplikacemi na půdě školy. První část byla teoretická, v druhé části se paní lektorka zaměřila na praktickou část. Na závěr probíhala diskuze.

Mgr. Vlasta Kovářová