Terénní výukové programy s brannými prvky

Terénní výukové programy s brannými prvky

Ve dnech 1. a 3. 10. 2013 proběhly na Hájence v Semetíně terénní výukové programy s brannými prvky postupně pro 2., a poté i pro 1. stupeň ZŠ praktické. Pro naši školu je zorganizovali odborně připravení instruktoři z Alceda Vsetín ve spolupráci s pedagogy základní školy praktické. V úterý 1. 10. se aktivity se zúčastnilo celkem 22 žáků 6. – 9. ročníku ZŠ praktické. Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde je instruktoři akreditované organizace Alcedo Vsetín rozdělili do čtyř skupin a pod jejich vedením společně s učiteli své školy plnili v každé skupině úkoly s brannými prvky zaměřené především na environmentální výchovu. Byly to založení ohně a příprava paliva, postavení stanu, překonání lanové dráhy a hry se šátky a posledním úkolem bylo seznámení s drobnými domácími mazlíčky (zakrslý králík, morče domácí, osmak degu, pískomil…), jejich poznávání, způsob ošetřování a krmení. Skupiny vystřídaly všechny čtyři stanoviště a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Po ukončení terénního výukového programu autobus dopravil žáky zpět do Vsetína. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny. Ve čtvrtek 3. 10. absolvovalo podobnou aktivitu 18 žáků 1. – 5. ročníku ZŠ praktické. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a plnili opět úkoly s brannými prvky zaměřené na environmentální výchovu. Oproti 2. stupni bylo do jejich programu navíc zařazeno seznámení s písněmi o přírodě a zvířatech. Po ukončení terénního výukového programu autobus vždy dopravil žáky zpět do Vsetína. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny. Věříme, že aktivitu na jaře opět zopakujeme. Terénní výukové programy byly financovány z projektu Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Věra Kvasnicová