Terénní výukové programy s brannými prvky

Terénní výukové programy s brannými prvky

Ve dnech 21. a 23. 5. 2013 proběhly na Hájence v Semetíně terénní výukové programy s brannými prvky postupně pro 2., a poté i pro 1. stupeň ZŠ praktické. Pro naši školu je zorganizovali odborně připravení instruktoři z Alceda Vsetín. V úterý 21. 5. se aktivity zúčastnilo celkem 33 žáků 6. – 9. ročníku ZŠ praktické. Žáci se za doprovodu třídních učitelů přemístili na Hájenku v místní části Vsetína Semetín. Zde je instruktoři akreditované organizace Alcedo Vsetín rozdělili do čtyř skupin a pod jejich vedením plnili v každé skupině úkoly s brannými prvky zaměřené především na environmentální výchovu. Byly to zdolání lanové dráhy, seznámení se základy skalního golfu, orientace na mapě a překonání dráhy hmatem bez zraku. Skupiny vystřídaly všechny čtyři stanoviště a snažily se co nejlépe splnit všechny úkoly. Ve čtvrtek 23. 5. absolvovalo podobnou aktivitu 25 žáků 1. – 5. ročníku ZŠ praktické. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a plnili opět úkoly s brannými prvky zaměřené na environmentální výchovu. Oproti 2. stupni byly do jejich programu navíc zařazeny základy první pomoci a  rozdělávání ohně s přepalováním provázku. Skupiny vystřídaly všechny stanoviště, na některých disciplínách jim byl měřen čas, jinde byly hodnoceny podle správnosti splnění úkolu. Po ukončení terénního výukového programu autobus vždy dopravil žáky zpět do Vsetína. Program byl pro žáky zajímavý, všechny úkoly byly úspěšně splněny. Věříme, že aktivitu v nejbližším období zopakujeme. Terénní výukové programy byly financovány z projektu Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Věra Kvasnicová