Tradiční Valašské záření

Tradiční Valašské záření

Stalo se již tradicí naší školy podílet se na Valašském záření, které probíhalo ve dnech 5.- 6.9.2014 ve Vsetíně. Výrobky našich žáků i pedagogů jsme nabízeli vsetínské veřejnosti ve dvou stáncích. Většina krásných výtvorů vzešla z dílen naší školy v rámci pracovního vyučování, za vedení pedagogů praktické i speciální školy. Potěšil nás velký zájem nových i stálých zákazníků, kteří k nám opět zavítali a nakoupili. Finanční částka, kterou jsme utržili, bude využita na nákup výukových pomůcek pro žáky. Děkujeme všem, kteří si naše výrobky zakoupili a těšíme se na další ročník Valašského záření.

Mgr. Vlasta Kovářová