Třída S2 na výstavě „Ne/rozumím Ti“

Třída S2 na výstavě „Ne/rozumím Ti“

Ve čtvrtek 11. 4. jsme po vydatné svačince vyrazili na autobus, který nás vyvezl na vsetínský zámek. Cílem byla nejen prohlídka naší výstavy „Ne/rozumím Ti“, ale i výuka. Žáci sebe i spolužáky poznávali na fotografiích pana asistenta Jaroslava Staňka a u ranního kruhu odpovídali na zvizualizované otázky tykající se okolního světa (dny v týdnu, roční období, měsíce, počasí, lidé kolem nás atd.). Poté jsme se přesunuli do interaktivní části výstavy, kde si žáci vyzkoušeli různé druhy strukturovaných úkolů, zaměřených na rozvoj manipulačních, ale i rozumových dovedností. Odměnou nám byla krásná jarní procházka parkem zpět do školy, kde nás čekal oběd a zasloužený odpočinek.

 

Mgr. Jitka Orságová