Turkmenská ožila hudbou

Turkmenská ožila hudbou

Do speciální školy dne 10.10. 2013 zavítal již podruhé odborník přes muzikoterapii, pan Štětkář se svým kolegou. Opět nám díky svým terapeutickým zkušenostem zpestřili čtvrteční dopoledne. Žáci velmi hezky spolupracovali, pěkně reagovali na verbální i neverbální pokyny. U většiny žáků došlo k cílenému uvolnění a prožitkovému zážitku. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali lidové písničky za doprovodu etnických hudebních nástrojů. Toto setkání bylo příjemné, mělo velmi pozitivní vliv nejen na žáky, ale i pedagogy. Příště se těšíme na další terapeutické setkání. Muzikoterapie proběhla v rámci udržitelnosti EU OPVK – „ Muzikoterapie“.

Mgr. Vlasta Kovářová