Tvoříme z přírody

Tvoříme z přírody

Dne 13.6.2019 proběhlo na škole komunitně osvětové setkávání pro rodiče a žáky. Odbornice  a milá paní Radka Brtišová se zaměřila na přírodní materiál – ovčí vlnu a možnost jejího využití. S žáky si zopakovala, odkud vlna je, využila i obrázků, povídala, jak se vlna zpracovává a co vše se z ní může vyrobit. Všichni si mohli prohlédnout reálné výrobky – čepice, rukavice, papuče a jiné. Pak si všichni vyzkoušeli sami surovou vlnu zpracovat, nabarvit a vyrobit malou taštičku. Nejvíce však zaujal kolovrátek. Tato akce probíhala v rámci projektu „Šablony 2018“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projektový den byl velmi obohacující a všichni jsme se přenesli do doby našich babiček a dědečků.

Všem se líbil a těšíme se zase na další setkání.

Mgr. Vlasta Kovářová