U Kinských

U Kinských

Ve středu 21. 5. 2014 připravila naše škola z grantového projektu ESF „ Krok správným směrem“ pro žáky velmi netradiční exkurzi. Ta nás tentokrát zavedla do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Zde jsme se seznámili se zámeckou zahradou a s programy pro školy „Voňavá a sklářská dílna“. Kastelánka zámku nám představila v několika zastaveních zahradu, jejíž počátky sahají do 16. století. Postupně jsme se seznámili s historií a především současným stavem parku a poznali zajímavé dřeviny a keře. Pěstování dřevin exotických, jehličnatých, listnatých, velké množství kvetoucích keřů vytvořilo příjemnou kulisu k dopolední procházce. Ve druhé části programu pro školy žáci absolvovali dva workshopy. Ve sklářské dílně se seznámili s jejím vybavením a tvořili dárkové skleničky. Ve voňavé dílně kouzlili s vůněmi a vytvářeli parfémovaná mýdla. Práce s různými materiály naše žáky velmi zaujala. Bezprostřední seznámení s výrobou jim nabídlo nové zážitky a pohledy na život. Hlavní cílem exkurze bylo podchytit zájem žáků o řemesla a tím je přivést k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti. Prohlídka doplnila učivo zeměpisu, fyziky a pracovního vyučování na druhém stupni naší školy, zejména oblast rukodělnou. Exkurze navazuje na předmět pracovní vyučování, které má v ŠVP školy největší časovou dotaci. Byly plněny kompetence občanské, komunikativní, pracovní, kompetence k učení, k řešení úkolů, sociální a personální. Exkurze byla financována z projektu „ Krok správným směrem“, klíčové aktivity „Člověk a svět práce“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Ivo Trunkát