U Půlčínských skal…

U Půlčínských skal…

V úterý 24. 6. 2014 proběhlo cvičení v přírodě spojené s poznáváním zajímavých míst v okolí Vsetína. Aktivity se zúčastnilo celkem 19 žáků 5. – 9. ročníku ZŠ praktické. Po vyhlášení požárního poplachu a společném nástupu celé školy se žáci přemístili autobusem do nedaleké obce Půlčín. Odtud pochodovali směrem k Půlčínským skalám. Cestou plnili branné úkoly jako např. poznávání lesních stromů a rostlin, určování světových stran v přírodě a vyhledávání turistických značek. Po prohlídce skalnatého městečka splnili další úkoly jako určování světových stran podle buzoly, vyhledání trasy pochodu, orientace v okolí podle mapy, hod šiškou na cíl aj. Poté se žáci s pedagogickým doprovodem přesunuli po turistické značce k autobusové zastávce Lidečko Čertovy skály. Autobus odtud odvezl žáky zpět ke škole, kde byl po závěrečném nástupu vyhlášen rozchod. Branné cvičení bylo úspěšné, všechny úkoly byly splněny a žáci poznali další zajímavé místo v blízkém okolí Vsetína. Doprava na akci byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Věra Kvasnicová