Úspěch v Československé výtvarné přehlídce.

Úspěch v Československé výtvarné přehlídce.

Československá výtvarná přehlídka ,,BOJ S PANDEMIÍ“, konaná pod záštitami předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Radka Vondráčka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, Asociace krajů České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy vyhlásila v minulém školním roce soutěž na téma pandemie a boj s ní. Hlavním cílem této akce bylo dát impuls k zamyšlení nad vlnou pomoci potřebným lidem v regionech, či nad dramatickými situacemi při záchraně zdraví a životů. Teď v říjnu 2021  přišla skvělá zpráva, že náš žák 6.třídy Filip Tulej byl vybrán odbornou porotou na ocenění v celorepublikovém kole této přehlídky. Co bude nyní následovat? Bude zpracovaná virtuální prohlídka s postupujícími a zaslanými díly a dále ve spolupráci s Českými centry budou vytipována vhodná místa pro zahraniční výstavy. Z tohoto ocenění máme obrovskou radost a těšíme se na další výtvarné soutěže.

Mgr. Ivana Kahánková