Úspěšné Valašské záření

Úspěšné Valašské záření

Uplynul další rok a s ním, jak již se stalo na naší škole tradicí, účast na Valašském záření, které pořádá Dům kultury, Město Vsetín a Alcedo. Pod odborným vedením pedagogů v hodinách pracovního vyučování, keramického kroužku a v projektových aktivitách ergoterapie, vznikaly pod rukama našich žáků opět krásné výrobky. Tyto výrobky zdobily 2 stánky na Dolním náměstí, úspěšně reprezentovaly naší školu a obdivovala je široká vsetínská veřejnost. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na výrobcích a přejeme hodně píle, tvořivosti a fantazie do další práce.

Mgr. Vlasta Kovářová