V AGARTĚ

V AGARTĚ

Dne 13. 10. 2017 žáci 6., 7. a 8. třídy navštívili organizaci AGARTA. Beseda probíhala v Kontaktním centru Klíč na Vsetíně. Posláním Kontaktního centra Klíč je minimalizace rizik spojených s užíváním drog, podpora změny rizikového chování klientů a zlepšení kvality jejich života a podpora osob v uschopňování řešit jejich drogový problém.

V první části besedy si žáci povídali o drogách a závislosti člověka na drogách.

V druhé části besedy byli žáci zapojeni do hry, kde měli vytvořenu modelovou situaci příběhu kolem závislé osoby. Žáci si nejdříve vytvořili postavu, které dali jméno Carmen. Byla to dívka závislá na pervitinu. A nyní se začal odehrávat celý příběh Carmen, který měli žáci nachystaný na lístečcích po místnosti, ty si pak přečetli a lepili k postavě Carmen. Poté si žáci danou situaci Carmen zahráli, každý měl v daném příběhu svou určitou roli. Na vlastní kůži si zkusili, co závislost způsobuje u jednotlivce, ve vztazích, v rodině, ve škole a v celé společnosti, jak se jednotliví aktéři v okolí závislého cítí (včetně hněvu, smutku, zklamání, bezmoci atd.) a jak závažné a hluboké dopady závislost může způsobovat. Na konci besedy měli žáci ještě mnoho dotazů na pracovníky centra. Beseda se žákům velice líbila.

 Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Mgr. Hana Nováková