V hlubinách Země…

V hlubinách Země…

V úterý 9. 6. 2014 se žáci 3. a 4. třídy ZŠ praktické zúčastnili exkurze s environmentálním zaměřením do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Prohlídka jeskyní v příjemném chladnu byla vítanou změnou oproti tropickým vedrům, které zavládly venku. Žáci se dozvěděli něco o historii vzniku jeskyní, o jejich objevování a postupném zpřístupňování, naučili se rozeznávat stalagnity, stalaktity a stalagnáty. Za úkol pak dostali spočítat během prohlídky stalagnity – některým se to povedlo – bylo jich celkem 23. Po skončení prohlídky děti ještě navštívily místní léčivý Galošův pramen a samozřejmě léčivou vodu ochutnaly. Poté následovala svačina s oblíbeným nákupem suvenýrů. Exkurze se všem líbila, žáci se dozvěděli mnoho nového zajímavého. Akce byla hrazena z projektu EU OPVK Krok správným směrem, klíčová aktivita Člověk a příroda.

Mgr. Pavla Andrýsková