V rukách mužů zákona...

V rukách mužů zákona...

...skončili žáci tříd S6 a S3. Ve čtvrtek 11. 4. totiž navštívili naši školu dva příslušníci Městské policie Vsetín, aby se žáky podebatovali. Seznámili nás činností městského policejního sboru, jehož hlavní náplní práce je především dohled nad dodržováním veřejného pořádku, ale v neposlední řadě i odchyt zvěře. Žáky zaujala  výbava strážníka a to  zejména  donucovací prostředky - pistole, teleskopický obušek, pepřový sprej i pouta, jejichž funkci a spolehlivost si někteří vyzkoušeli na vlastní kůži. Na závěr besedy proběhla diskuze nad palčivými problémy našeho města - vandalismem a rušením denního i nočního klidu skupinkami mladistvých. Strážníkům Městské policie nejen za zajímavou přednášku, ale také za jejich práci děkujeme.

Aleš Čapák, třída S6