Vánoce v Alcedu

Vánoce v Alcedu

Žáci ZŠ speciální Vsetín se ve dnech 14. a 15. 12. 2016 zúčastnili již tradičního adventního programu ve středisku volného času – Alcedu.  Výukový program byl zaměřený na vánoční lidové tradice.Krátce po příchodu byli žáci s pedagogy mile přivítáni a uvedeni do tzv. Déčka, kde byli svědky krásného divadelního vystoupení, které žákům osvětlilo narození Ježíška.  Nechybělo ani zpívání vánočních koled za doprovodu cimbálové muziky. Celé vystoupení bylo opředeno krásnou sváteční atmosférou.Po tomto kulturním úvodu se žáci přesunuli do „magické dílny“, kde se všichni dozvěděli z litého olova svou budoucnost v příštím roce.Na závěr si všichni z plátu lineckého těsta vykrojili a upekli cukrovíčka, která pak byla i s výborným bylinkovým čajem určena k okamžité konzumaci.Program v Alcedu byl pro všechny účastníky pečlivě a zajímavě připraven, my děkujeme za zpestření adventního času a za příjemné a vlídné přijetí.

Mgr. Eva Hrabovská