Vánoční besídka žáků ZŠ Praktická

Vánoční besídka žáků ZŠ Praktická

Jak se již stalo tradicí, završujeme v naší škole kalendářní rok vánoční besídkou. Besídku si pro rodiče a kamarády připravili žáci prvního stupně, z tanečního kroužku a děti  z 0 –tého ročníku. Předvedli své recitační, pěvecké a taneční dovednosti. Na závěr jsme si všichni zazpívali vánoční písně a koledy. Velká škoda, že dovednosti svých dětí nepřišlo zhlédnout více rodičů.                      

Za všechny učitelé, kteří se na besídce podíleli

Mgr. Pavla Andrýsková