VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Dne 20.12.2013 proběhla v jídelně školy každoroční vánoční besídka, na které se představily děti z 0-tého až 5. ročníku ZŠ praktické. Děti předvedly svůj vánoční program plný koled, scének a básniček s vánoční tématikou. I když k vánocům patří převážně koledy, bylo příjemným zpestření vystoupení děvčat z tanečních kroužků, které nám oživily program orientálním a romským tancem. Celou besídku provázela příjemná sváteční pohoda, kterou završilo společné zpívání vánoční koledy „Nesem vám noviny“. Věříme, že se všem, kteří se přišli podívat, naše besídka líbila a budeme rádi, když se s nimi uvidíme na další akci pořádané naší školou.

Za kolektiv učitelů 1. stupně, Bc. Hana Václavíková