Vánoční besídka

Vánoční besídka

Ve školním klubu a družinách proběhla vánoční besídka. Všichni jsme si zazpívali koledy za doprovodu harmoniky p. Slavík. Školní klub si nacvičil romské písně a děti s R0 pohádku o Koblížkovi. Všichni účastníci se dostali do vánoční nálady a pohody díky skvělé atmosféře. Všichni se těšíme na vánoce a dárky

Bc. Ludmila Slavíková