Vánoční nadílka

Vánoční nadílka

Tak jako minulé roky se naše škola opět prezentovala svými výrobky, které vyráběli žáci pod odborným dohledem pedagogů v ergoterapii či pracovním vyučování. A že o tom, že to byly vskutku vydařené a profesionální výrobky svědčí finanční částka, kterou jsme utržili. Využijeme ji k nákupu výukových či kompenzačních pomůcek pro žáky speciální školy, které jsou nezbytné pro jejich všestranný rozvoj.

Děkujeme všem našim příznivcům a slibujeme, že se v příštím roce opět uvidíme.

Martina Chovancová a Vlasta Kovářová