Vánoční program pro seniory

Vánoční program pro seniory

Již je naší tradicí, že každoročně žáci prvního stupně a tanečního kroužku navštíví v době adventu domovy seniorů. Bývá to pokaždé příjemné zpestření, jak pro klienty, tak pro naše žáky. Nikdy nezapomeneme pro ně vzít s sebou malou pozornost. Letos jsme kromě Domova pro seniory Harmonie na Ohradě 12. 12. 2019 poprvé navštívili i Domov pro seniory Jasenka 17. 12. 2019 a navázali tímto spolupráci do budoucna, protože naše vystoupení bylo příjemným osvěžením v tomto předvánočním čase.

Žáci se snažili a předvedli nacvičená vystoupení, hráli na flétny, recitovali, zpívali, tančili a dokonce hráli divadlo. Všechna tato vystoupení se nesla v zimním a vánočním duchu.

Za kolektiv pedagogů Mgr. Pavla Andrýsková, Ba. Lenka Burdíková