Vánoční program v Alcedu

Vánoční program v Alcedu

Jako každý rok také letos jsme v Alcedu navštívili vánoční výukový program, který hravou formou přibližuje žákům vánoční zvyky a tradice. Ve třech dílnách si žáci mohli vyzkoušet přípravu tradičního vánoční cukroví, vyrobili si vánoční výrobek ve formě kapříka a také si vyzkoušeli vánoční odlévání z připraveného cínu. Dílničkám předcházel program v sále, kde se povídalo a zpívalo o tom, jak to tehdy v Betlémě bylo a jak vznikly vánoční tradice, z nichž mnohé dodržujeme dodnes. Součástí vánočního příběhu byl živý betlém s Marií a Josefem, ke kterým přicházeli tři králové a pastýři s dary pro Ježíška. Program v sále doprovázela živá cimbálová muzika vánočními koledami. Děkujeme za příjemnou předvánoční atmosféru a za vstřícný přístup k našim žákům. Akce byla částečně hrazena ze SRŠ.

Mgr. Soňa Špitálská